Wczoraj pracownicy ZDiZ rozpoczęli sadzenie kwiatów układając z nich napis. Wcześniej przez kilka dni wykonywali specjalny nasyp.

Przypominamy, iż napis „Suwałki 300 lat” powstaje przy ulicy Podhorskiego, nieopodal skrzyżowania z ulicą Kolejową. Pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni napis stworzą m.in. z aksamitki i begonii drobnokwiatowej. Ma on przypominać mieszkańcom oraz przyjezdnym o przypadającym w tym roku jubileuszu 300-lecia Suwałk.

napis 300 lat suwalk 2

napis 300 lat suwalk 2

foto:AirView