Ilość telekomunikacyjnych wież przekaźnikowych wybudowanych w pobliżu ulicy Bakałarzewskiej niepokoi mieszkańców osiedla Piastowskiego. W ich imieniu do prezydenta Suwałk zwrócił się radny Jacek Juszkiewicz. Radny chce m.in. zaprzestania budowy w tym miejscu kolejnych masztów oraz przeprowadzenia pomiarów, czy promieniowanie elektromagnetyczne nie przekracza norm.

- Trzy telekomunikacyjne wieże przekaźnikowe zlokalizowano po południowej stronie ulicy Bakałarzewskiej. Ostatnia z nich położona na działce powstała stosunkowo niedawno. Mieszkańcy ulicy Bakałarzewskiej i przyległego osiedla Piastowskiego wyrażają głębokie zaniepokojenie koncentracją tego typu instalacji w sąsiedztwie ich miejsca zamieszkania. Pragną ustalić, czy łączna wartość emisji PEM z tych trzech przekaźników nie przekracza dopuszczalnych norm w obszarze ich zamieszkania - poinformował radny Jacek Juszkiewicz w interpelacji do prezydenta Suwałk.

Radny stwierdził również, iż mieszkańcy stanowczo i kategorycznie żądają od prezydenta Suwałk, aby potencjalni inwestorzy nie otrzymywali zgody na lokalizację na tym terenie kolejnych wież przekaźnikowych oraz aby na istniejących wieżach nie instalowano dodatkowych nadajników, w tym tych związanych z technologią 5G, co zwiększyłoby emisję promieniowania elektromagnetycznego.

Radny Jacek Juszkiewicz uważa, że uzasadnione jest przeprowadzenie pomiarów PEM z uwzględnieniem łącznej wartości emisji z trzech wież telekomunikacyjnych. Ponadto uważa, iż należałoby ustalić aktualne parametry urządzeń i ich zgodność z wartościami ujętymi w projekcie i dokumentach odbioru powykonawczego.