Pracownicy ZDiZ zakończyli sadzenie kwiatów przy ulicy Podhorskiego układając z nich napis „Suwałki 300 lat”.

Przypominamy, iż napis „Suwałki 300 lat” powstał przy ulicy Podhorskiego, nieopodal skrzyżowania z ulicą Kolejową. Pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni napis stworzyli m.in. z aksamitki i begonii drobnokwiatowej. Ma on przypominać mieszkańcom oraz przyjezdnym o przypadającym w tym roku jubileuszu 300-lecia Suwałk.

suwalki 300 lat 2

foto: Oko bociana / Kurier Suwalski