Suwalczanin Jarosław Schabieński został odznaczony medalem Pro Patria przyznawanym przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wczoraj (26 lipca) podczas Święta 1. Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie z rąk ministra Jana Józefa Kasprzyka szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych suwalczanin Jarosław Schabieński otrzymał medal Pro Patria.

Medal przyznawany jest za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.