Symboliczna inauguracja roku szkolnego w Suwałkach odbyła się we wtorek (1 września) w Szkole Podstawowej nr 4. To tu kosztem ponad 9 milionów złotych rozbudowano obiekt placówki, która powiększyła swoją powierzchnię niemal dwukrotnie. Nowy rok szkolny rozpoczyna się inaczej niż zwykle - w dobie pandemii koronawirusa. To oznacza, że uczniowie, nauczyciele oraz rodzice muszą stosować się do wielu nowych wytycznych.

11.865 uczniów rozpoczęło w Suwałkach nowy rok szkolny w tym 721 uczniów klas I szkół podstawowych oraz 889 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 1952 przedszkolaków w publicznych przedszkolach i 964 przedszkolaków w niepublicznych. Zajęcia w szkołach poprowadzi 1218 nauczycieli. Część nauczycieli podjęła decyzję dotyczące urlopów zdrowotnych, wychowawczych bądź korzysta z uprawnień emerytalnych. W niektórych jednostkach dyrektorzy dokonują zmian organizacyjnych, więc liczba nauczycieli jeszcze ulegnie zmianie. 

- Nowy rok szkolny będzie przede wszystkim dużym wyzwaniem z uwagi na koronawirusa. Nowe wytyczne, zmienione rozporządzenia w tym zakresie nałożyły na dyrektorów nowe obowiązki. Dyrektorzy wraz z radami pedagogicznymi będą na nowo organizować prace szkoły od 1 września - mówił podczas inauguracji roku szkolnego Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

- Szkoły złożyły zapotrzebowanie do MEN na środki ochrony osobistej dla pracowników i uczniów oraz na płyny dezynfekujące. Przekazałem szkołom środki finansowe na zakup m.in. dodatkowych środków ochrony osobistej w tym przyłbic oraz termometrów bezdotykowych, ależ tez na zakup komputerów zarówno stacjonarnych jak i laptopów nauczycielom i uczniom - dodał prezydent Suwałk.

Inauguracja roku szkolnego połączona była z przekazaniem do użytkowania rozbudowanej, nowej części Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach.

- Obserwujemy, że od kilku lat intensywnie rozbudowuje się południowa część Suwałk. Tylko w ostatnich kilku latach powstały tam 3 duże osiedla wielorodzinne, a w budowie jest już kolejne. Mieszkańcy tych osiedli to młodzi ludzie z dziećmi. Musimy zapewnić tym dzieciom miejsce i odpowiednie warunki do nauki - podsumowuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku szkoły wynosi 2.848 m2. Powierzchnia użytkowa rozbudowywanej części szkoły to 2.489m2.

W nowym obiekcie znajduje się 10 sal lekcyjnych, każda o powierzchni około 60 m2, w tym 5 z zapleczem, świetlica szkolna o powierzchni 108 m2, pokój nauczycielski o pow. 91m2 z zapleczem socjalnym o powierzchni 16m2, biblioteka wraz z czytelnią o pow. 178m2, pomieszczenia gospodarcze (porządkowe), szatnie, składnica akt, magazyny, łazienki: nauczycielskie, uczniowskie dziewczęce i chłopięce. Nowy budynek w całości dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych: wyposażony jest w dźwig osobowy, dostosowane łazienki, dwie pochylnie.

Inauguracja roku szkolnego w rozbudowanej SP4 Suwałki

Inauguracja roku szkolnego w rozbudowanej SP4 Suwałki

Inauguracja roku szkolnego w rozbudowanej SP4 Suwałki

Inauguracja roku szkolnego w rozbudowanej SP4 Suwałki

Inauguracja roku szkolnego w rozbudowanej SP4 Suwałki

Inauguracja roku szkolnego w rozbudowanej SP4 Suwałki

Inauguracja roku szkolnego w rozbudowanej SP4 Suwałki

Inauguracja roku szkolnego w rozbudowanej SP4 Suwałki

Inauguracja roku szkolnego w rozbudowanej SP4 Suwałki

Inauguracja roku szkolnego w rozbudowanej SP4 Suwałki

Inauguracja roku szkolnego w rozbudowanej SP4 Suwałki

Inauguracja roku szkolnego w rozbudowanej SP4 Suwałki

Inauguracja roku szkolnego w rozbudowanej SP4 Suwałki

Inauguracja roku szkolnego w rozbudowanej SP4 Suwałki

Inauguracja roku szkolnego w rozbudowanej SP4 Suwałki