Prawdopodobnie jeszcze w tym roku w naszym mieście zostaną ustawione kaczkomaty, czyli automaty ze smakołykami dla kaczek.

W marcu do Urzędu Miejskiego w Suwałkach wpłynęło pismo od przedsiębiorcy, który był zainteresowany dzierżawą gruntu na terenie Suwałk pod urządzenia edukacyjne z funkcją wydawania zdrowej karmy dla ptactwa wodnego, czyli tzw. kaczkomatów.

Po przeanalizowaniu wniosku urzędnicy zaproponowali dwie lokalizacje nad rzeką Czarna Hańcza - na bulwarach przy moście przy ulicy Bakałarzewskiej oraz przy moście przy ulicy Noniewicza 3a.

Przedsiębiorca zaakceptował propozycje i 20 sierpnia podpisał umowy dzierżawy gruntu z Zarządem Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Miasto Suwałki zachęciło również Suwalską Spółdzielnię Mieszkaniową, do tego by na „kaczym dołku”, którym zarządza spółdzielnia, również ustawiono jedno z takich urządzeń.