Nie w poniedziałek, a już jutro (12 września) na ulicy Pułaskiego zafunkcjonuje nowe rondo. Obecnie trwają tam prace nad zmianą organizacji ruchu.

Powodem zmiany organizacji ruchu są ciągłe kolizje, które mają miejsce na tym skrzyżowaniu. Tylko w tym roku suwalscy policjanci odnotowali tam 39 kolizji i jeden wypadek.

Po analizie Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach stwierdził, iż najlepszym rozwiązaniem, by ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych w tym miejscu, jest utworzenie ronda.

W tym tygodniu pracownicy zewnętrznej firmy usunęli dotychczasowe oznakowanie poziome i przystąpili do malowania nowego. Pierwotnie rondo miało ruszyć tam w poniedziałek, jednak ZDiZ poinformował, iż nowa organizacja ruchu zafunkcjonuje tam już w sobotę (12 września) o godzinie 9:00.

Przebudowa skrzyżowania prowadzona jest dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje zmianę organizacji ruchu z niezbędną korektą skrzyżowania. Natomiast drugi etap zostanie wykonany w 2021 roku i będzie obejmował budowę przejść dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerzystów oraz ich oznakowanie.

skrzyżowanie Pułaskiego Suwałki

skrzyżowanie Pułaskiego Suwałki

skrzyżowanie Pułaskiego Suwałki

skrzyżowanie Pułaskiego Suwałki

skrzyżowanie Pułaskiego Suwałki

skrzyżowanie Pułaskiego Suwałki