W czwartek (17 września) w Pułtusku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja „Żłobki i Kluby Dziecięce 2020, bo jakie początki takie będzie wszystko”, gdzie rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs „Żłobek Roku 2020”. Tytuł trafił do Żłobka Miejskiego w Suwałkach.

Konkurs składał się z dwóch etapów, podczas których kapituła konkursu oceniała spełnianie przez żłobki określonych kryteriów. Żłobek Miejski w Suwałkach w ponadprzeciętnym stopniu wykazał się spełnianiem wszystkich określonych standardów. Zostało też docenione pozyskiwanie przez Miasto Suwałki środków z rządowego programu „Maluch Plus” i RPO Województwa Podlaskiego na rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3. Nagrodę odebrała Jolanta Matulewicz dyrektor Żłobka Miejskiego w Suwałkach.

Konferencja została organizowana przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów dziecięcych pod honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Obecnie w Suwałkach istnieją już trzy miejskie placówki. Żłobek na północy miasta do którego uczęszcza 114 maluchów. Obiekt w centrum Suwałk przy ulicy Kamedulskiej, gdzie opiekę znalazło 96 dzieci oraz nowy żłobek przy ulicy Kościuszki, gdzie opiekę znalazło 122 maluchów.