W związku ze stwierdzeniem zakażenia koronawirusem u prezydenta Suwałk informujemy, pracownicy urzędu zostali poinformowani o wytycznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach co do sposobu pracy. Wszystkie wydziały ratusza pracują i można w nich załatwić każdą sprawę.

Dla bezpieczeństwa interesariuszy urząd rekomenduje ograniczenie do minimum kontaktów bezpośrednich z urzędem i załatwianie ich z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub przełożenie bezpośrednich wizyt na termin późniejszy.

Kierownictwo urzędu, naczelnicy wydziałów i osoby, które miały w okresie ostatnich siedmiu dni bezpośredni kontakt z prezydentem Suwałk nie biorą udziału w obsłudze interesantów i będą ograniczały do niezbędnego minimum kontakt ze współpracownikami.

Wszystkie inne decyzje dotyczące organizacji pracy urzędu (ograniczenia dostępu, praca zdalne itp.) będą podejmowane niezwłocznie, adekwatnie do rozwoju sytuacji i w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach.