Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk skierował do wszystkich przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Suwałkach apel o umożliwienie realizacji osobistych wizyt pacjentów w gabinetach lekarskich oraz informowanie mieszkańców o prawach pacjenta, w tym prawa do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

Apel to pokłosie ostatniej Sesji Rady Miejskiej podczas, której radny Adam Ołowniuk zwrócił uwagę na problem ograniczenia dostępności do świadczeń realizowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne obecnie udzielają porad głównie poprzez teleporady. Ponadto do Urzędu Miejskiego w Suwałkach wpłynęło pismo Rzecznika Praw Pacjenta, który zwraca uwagę, że pacjent podczas teleporady musi zostać poinformowany, że mimo wszystko może zgłosić chęć osobistej wizyty w gabinecie lekarskim do czego ma pełne prawo.

- Teleporada z pewnością jest przyszłościowym rozwiązaniem i powinna być dalej rozwijana, jednakże nowe technologie nie zastąpią osobistego kontaktu pacjenta z lekarzem - tłumaczy Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk. - Mając na uwadze głosy mieszkańców Suwałk, jak również pismo Rzecznika Praw Pacjenta zwracam się z gorącą prośbą o to, by w zastosowaniu zasad reżimu sanitarnego decydować się w uzasadnionych przypadkach na bezpośrednie kontakty między lekarzem, a pacjentem - podsumowuje Kurzyna