Zawieszono prace związane ze zmianą herbu Suwałk. Powodem jest wstrzymanie prac Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, spowodowane pandemią koronawirusa.

Przygotowana przez heraldyków ostatnia wersja herbu uwzględniająca głosy lokalnych historyków, archiwistów i radnych  nie spotkała się z aprobatą Komisji Heraldycznej. Podczas posiedzenia 12 marca, komisja wyraziła swoje uwagi i sugestie do przedłożonego projektu. Władze Suwałk zleciły więc opracowanie trzeciej wersji herbu.

- Na obecnym etapie prac nad kolejnym projektem herbu miasta nie można tych zmian przedstawić. Projekt nie jest jeszcze gotowy - poinformowali nas urzędnicy z suwalskiego ratusza.

Od marca, z powodu pandemii koronawirusa, pracę zawiesiła Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, więc nawet jeśli nowy wzór herbu będzie już gotowy, nie będzie możliwe jego zaopiniowanie przez komisję.