Zarząd Dróg i Zieleni wstrzymał prace związane z budową schodów łączących ulicę Noniewicza z ulicą Polną. Obecny projekt koliduje z istniejącym drzewostanem.

- Po wykonaniu rozbiórki schodów oraz przeniesieniu projektu budowlanego w realny teren okazało się, że wytyczony geodezyjnie przebieg nowej trasy schodów terenowych nieznacznie koliduje z istniejącym drzewostanem. Chodzi dokładnie o trzy sosny, które musiałby zostać usunięte, aby zachować normy prawa budowlanego i zrealizować projekt zgodnie z pierwotną koncepcją. Dlatego też podjęto decyzję o wykonaniu korekty przebiegu ciągu komunikacyjnego - poinformowali przedstawiciele Zarządu Dróg i Zieleni.

Rozważano również przesadzenie drzew, jednak ich system korzeniowy, gęstość drzewostanu oraz nachylenie terenu jednoznacznie przemawiały za zmianą projektu budowlanego.

ZDiZ poinformował również, iż na etapie prowadzonych prac rozbiórkowych starych schodów, doszło do niezamierzonego, nieznacznego uszkodzenia korzeni kilku drzew. Nie ma to jednak żadnego wpływu na ich statykę a drzewa nie będą stanowiły zagrożenia dla osób korzystających ze schodów.

Z uwagi na korektę projektu budowlanego oraz konieczność uzyskania właściwych zgód termin zakończenia inwestycji nieznacznie się przedłuży. Jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne to schody zostaną ukończone w pierwszej połowie grudnia.