Zarząd Dróg i Zieleni w Suwakach rozpoczął nasadzenia 225 drzew na suwalskich bulwarach. Za szpadle chwycili również prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz oraz jego zastępca Łukasz Kurzyna, którzy posadzili dziesięć sztuk ponad 3-metrowych sadzonek.

Na bulwarach w miejscu rozpoczętych dziś nasadzeń dominować będą klony - tatarski i pospolity, ale nie zabraknie także dębu szypułkowego, olszy czarnej i egzotycznych gatunków takich jak skrzydłoorzech kaukaski i korkowiec amurski.

- Kontynuujemy nasadzenia drzew na suwalskich bulwarach rozpoczęte rok temu. Łącznie na terenie pomiędzy ulicami Bakałarzewską i 24 sierpnia rosnąć będzie ponad 400 nowych drzew - informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Tej jesieni na terenie całego miasta przybędzie 465 drzew i 36 krzewów. Oprócz bulwarów zostaną posadzone m.in. przy ulicy Grunwaldzkiej, Jagiełły czy Pileckiego.

Nasadzeń dokonuje Dział Zieleni Miejskiej oraz dwie firmy, które realizowały inwestycje na terenie miasta. W przypadku Zarządu Dróg i Zieleni są to głównie działania wynikające z realizacji przyjętego na ten rok planu rozbudowy miejskiego drzewostanu. Dodatkowo zostaną wykonane nasadzenia zastępcze, które pojawią się w miejscu usuniętych drzew. Te nazywane są również „nasadzeniami kompensacyjnymi” i mają na celu zachowanie równowagi w drzewostanie po wycince drzew uszkodzonych, obumarłych, które ze względu na swój stan zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców.

Nasadzenia zastępcze wykonywane są również na skutek wycinki drzew z uwagi na prowadzone inwestycje. Miało to miejsce m.in. przy budowie bulwarów nad Czarną Hańczą czy też wznoszeniu zabudowy wielorodzinnej przy ulicy Sikorskiego.