Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz przekazał na ręce zastępcy komendanta suwalskiej policji nadkomisarza Daniela Szymanowicza osiem alkomatów. 

Alkomaty wykorzystywane będą w codziennej służbie suwalskich funkcjonariuszy. Testery trzeźwości znacząco skracają czas badania, a ze względu na technikę pomiaru, nie wymagają także używania ustników. Wystarczy jedynie dmuchnięcie w jego kierunku, aby po chwili pojawił się rezultat badania.

Dodatkowo urządzenia te zostaną wykorzystane w projekcie profilaktycznym "Zachowaj trzeźwy umysł", realizowanym wśród uczniów suwalskich szkół, którego głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy o konsekwencjach i zagrożeniach, wynikających ze spożywania alkoholu i innych używek oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom związanym z ich zażywaniem.

Łączna wartości przekazanych alkomatów Promiler iBlow10 wynosi 7.600 złotych.