Na problem braku oświetlenia w rejonie wiaduktu na ulicy Reja w listopadzie 2019 roku zwrócił uwagę Jarosław Schabieński. Radny napisał w tej sprawie interpelację do prezydenta Suwałk, który zapowiedział ustawienie brakujących latarni do końca 2020 roku. Z powodu przedłużającej się procedury uzgadniania dokumentacji, na co duży wpływ ma sytuacja epidemiczna, planowany termin przeniesiono jednak na kolejny rok.

Problem dotyczy braku oświetlenia chodnika, ścieżki rowerowej oraz ulicy Reja na odcinku od ronda Ofiar Obławy Augustowskiej do cmentarza komunalnego. - Niedostateczne oświetlenie lub jego brak powoduje, że po zapadnięciu zmroku poruszanie się rowerzystów, a zwłaszcza pieszych na tym odcinku jest utrudnione i niebezpieczne - poinformował Jarosław Schabieński z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

W odpowiedzi w grudniu ubiegłego roku prezydent Suwałk stwierdził, iż już na początku 2019 roku podjął decyzję o wykonaniu brakującego odcinka oświetlenia, jednak z uwagi na trwające w tym okresie roboty wykończeniowe związane z budową obwodnicy, nie było możliwe wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń.

Prezydent Suwałk poinformował wtedy, że opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem oświetlenia na brakującym odcinku ulicy Reja przewiduje w 2020 roku, lecz będzie to uzależnione od uzyskania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień, między innymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Urzędu Wojewódzkiego, firmy Budimex będącej gwarantem wykonanych robót oraz wyłonienia firmy projektowej, a następnie wykonawczej.

W ubiegłym tygodniu zwróciliśmy się z pytaniem do suwalskiego ratusza o postęp prac w tym zakresie. W odpowiedzi uzyskaliśmy informację od Zarządu Dróg i Zieleni, iż budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Reja zaplanowana jest na II kwartał 2021 roku. Powodem zmiany terminu realizacji budowy jest przedłużająca się procedura uzgadniania dokumentacji projektowej ze spółką Budimex i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku, na co duży wpływ ma sytuacja epidemiczna w naszym kraju i związane z tym ograniczenia.