W suwalskim Zarządzie Dróg i Zieleni odbyło się spotkanie dotyczące zieleni miejskiej. W takcie rozmów wypracowano dalsze kierunki działań dotyczące pielęgnacji terenów zielonych w Suwałkach. Jednym z nich jest powołanie komisji ds. konsultacji zieleni i komisji do ochrony drzew na terenach objętych inwestycjami.

- Cieszę się, że w końcu doszło do takiego spotkania. Głos mieszkańców stanowi dla nas ważną podpowiedź w określaniu dalszych kierunków działań związanych z utrzymaniem terenów zielonych. Tych z roku na rok przybywa, chociażby za sprawą inwestycji drogowych, które w tym roku wygenerowały ponad 20 hektarów. Czujemy się za nie odpowiedzialni i dokładamy wszelkich starań, aby mieszkańcy Suwałk byli otoczeni zielenią - powiedział Tomasz Drejer, dyrektor ZDiZ.

Podczas spotkania zostały wypracowane dalsze kierunki działań. Część z nich będzie realizowanych wspólnie z mieszkańcami. Dotyczy to m.in. powołania komisji ds. konsultacji zieleni czy też komisji do ochrony drzew na terenach objętych inwestycjami.

W trakcie rozmowy wskazywano również na potrzeby sadzenia drzew. Do końca listopada przybędzie w Suwałkach ponad 500 nowych drzew i krzewów. Część z nich została już posadzona m.in na bulwarach oraz w Parku Konstytucji 3 Maja. Zanim jednak to nastąpi ZDiZ większą troską i ochroną chce objąć stare drzewa. W tym celu planowany jest zakup urządzenia do badania stanu drzew.

- Na pewno kontrowersyjną sprawą jest wycinka drzew. Cieszę się, że podczas spotkania mogliśmy o tym porozmawiać i wyjaśnić, iż są to skrajne przypadki. Dotyczą wyłącznie chorych lub obumarłych drzew, które stanowią realne zagrożenie dla mieszkańców. A zdrowie i życie ludzkie są wartościami nadrzędnymi - dodał dyrektor ZDiZ.