Mimo epidemii, w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach odbył się zdalnie Wojewódzki Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej. Wzięło w nim udział ponad 70 uczestników, którzy przesłali jury nagrania ze swoimi występami.

W kategorii piosenki zwyciężyli ex aequo: Chór Żeński Exactus z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz Julia Oszmian z Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej i Marta Fadrowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.

W kategorii recytacji I miejsce zajęła Natalia Filipow z I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach, a w kategorii twórczości własnej Aleksandra Gołaszewska również z I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach.

Festiwal, którego twórcą i organizatorem jest prof. Marek Urbanowicz, odbywa się w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach nieprzerwanie od 28 lat i jest prawdopodobnie najstarszą tego typu imprezą w Polsce. Cieszy liczny udział młodzieży w tym festiwalu oraz wysoki poziom uczestników, co sprawiło, że jury przyznało miejsca równoległe.

apteka Suwałki