Zatrudnienie specjalisty zdrowia publicznego planuje suwalski ratusz. O powstanie takiego stanowiska w urzędzie miejskim zabiegali radni Zbigniew De-Mezer oraz Jacek Roszkowski.

- Mając na uwadze skierowaną interpelację, obecną sytuację epidemiologiczną oraz możliwość wystąpienia negatywnych skutków w postaci pogorszenia dostępu do usług medycznych czy pogarszających się statystyk stanu zdrowia mieszkańców, celowym wydaję się podjęcie ponownych działań ukierunkowanych na zwiększenie zatrudnienia w Wydziale Spraw Społecznych. Dlatego też uwzględniając interpelację radnych, została podjęta decyzja w sprawie przeprowadzenia naboru celem wyłonienia poszukiwanego specjalisty w zakresie zdrowia publicznego ze stosownym doświadczeniem.

Do zadań osoby zatrudnionej będzie należeć między innymi: prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i wdrażaniem polityki zdrowotnej, prowadzenie procedur konkursowych celem wyłonienia realizatorów polityki zdrowotnej, przygotowywanie umów na realizację programów, monitorowanie i rozliczanie z realizacji zawartych umów, opracowywanie raportów, informacji i sprawozdań z realizacji programów polityki zdrowotnej, współpraca z ekspertami i konsultantami z różnych dziedzin medycyny i realizacja procedur konkursowych dotyczących powierzania organizacjom pozarządowym zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności leczniczej.

- Już w roku 2018 naczelnik wydziału wnioskował o zwiększenie wymiaru etatów w wydziale pod kątem wzmocnienia działań dotyczących zdrowia publicznego mieszkańców. Podjęto decyzję o zwiększeniu zatrudnienia i dwukrotnie - w październiku i grudniu 2018 roku - została przeprowadzona procedura naboru wśród osób posiadających wykształcenie wyższe w zakresie specjalizacji - promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, realizacja programów zdrowotnych - poinformował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

W konkursie w pierwszym terminie naboru nie było ofert, w drugim terminie wpłynęła jedna oferta od specjalisty dietetyki bez doświadczenia w wykonywaniu działań ukierunkowanych na programy ochrony zdrowia. Konkurs nie został rozstrzygnięty.