5 milionów złotych kredytu zaciągną władze Suwałk. Pieniądze zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Wczoraj (16 listopada) prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz wydał zarządzenie o zaciągnięciu 5 milionów złotych kredytu długoterminowego. Pożyczone pieniądze zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Spłata kredytu nastąpi w 2021 roku ze środków budżetowych.