Urząd Stanu Cywilnego czasowo zwiesza bezpośrednią obsługę klientów. Osobiście będzie można zgłosić się jedynie po akt zgonu. 

Wprowadzone ograniczenia spowodowane są obecnością w pracy wyłącznie jednej z pięciu osób zatrudnionych w suwalskim Urzędzie Stanu Cywilnego mającej dostępy do rejestrów państwowych. Wydział nie jest w stanie na bieżąco realizować zamówień na odpisy aktów i zaświadczenia.

Osobiście przyjmowane będą tylko i wyłącznie sprawy pilne - to znaczy rejestracja zgonów oraz martwych urodzeń (sporządzanie aktów zgonów), czynności te realizowane będą w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30. W każdym innym przypadku wnioski przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub poprzez pozostawienie wniosku w biurze podawczym urzędu umiejscowionym w holu głównym budynku ratusza.

- Rozumiejąc wystąpienie bardzo pilnych przypadków, w których wymagane jest wydanie odpisu aktu stanu cywilnego prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej z Urzędem Stanu Cywilnego w Suwałkach: 87 562 80 16, usc@um.suwalki.pl i indywidualne ustalenie możliwego terminu załatwienia sprawy - poinformował Mariusz Klimczyk, sekretarz miasta.

Wnioski dotyczące rejestracji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego mogą być składane wyłącznie drogą pocztową, natomiast pozostałe wnioski, np. o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, o zmianę imienia i nazwiska, o sprostowanie lub uzupełnienie aktów stanu cywilnego można składać listownie lub elektronicznie, za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (epuap.gov.pl).

- Apelujemy do mieszkańców o zrozumienie trudnej sytuacji i prosimy o odłożenie załatwienia spraw niemających pilnej potrzeby na późniejsze terminy lub skorzystanie z możliwości ich załatwienia w innych urzędach stanu cywilnego. Odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia, zgonu czy zawarcia małżeństwa) pobrać można w każdym urzędzie stanu cywilnego - dodał Mariusz Klimczyk.