W odpowiedzi na interpelację radnej Anny Ruszewskiej dotyczącej powstania parku na Osiedlu Północ, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz poinformował, iż  w północnej części miasta planuje utworzenie trzech takich miejsc.

- Podtrzymuję zamiar wykonania co najmniej trzech takich terenów na północy miasta - u zbiegu ulic Nowomiejskiej i Świerkowej, przy ulicy Franciszkańskiej oraz pomiędzy ulicami Andersa i Putry - poinformował prezydent Suwałk.

Obecnie prace mogą być prowadzone jedynie na terenie pomiędzy ulicami Putry i Andersa, który stanowi teren komunalny. Pozostałe obszary będą mogły zostać zagospodarowane po wykupieniu gruntów i zmianie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Prezydent Suwałk zobowiązał już Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni do kontynuowania prac związanych z przebudową terenu zielni położonego pomiędzy ulicami Putry i Andersa.

- W projekcie budżetu na 2021 rok, po konsultacjach z radnymi, założyłem na ten cel 200 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że radni zaakceptują moją propozycję i uchwalą budżet uwzględniający to zadanie - poinformował prezydent Suwałk.