Ponownie zostały wznowione pracy związane z remontem schodów przy Czarnej Hańczy łączących ulicę Noniewicza z ulicą Polną.

Inwestycja realizowana przez Dział Bieżącego Utrzymania została wstrzymana pod koniec października. Po wykonaniu rozbiórki schodów oraz przeniesieniu projektu budowlanego w realny teren okazało się bowiem, że wytyczony geodezyjnie przebieg nowej trasy schodów terenowych nieznacznie koliduje z istniejącym drzewostanem. Na etapie prowadzonych prac rozbiórkowych starych schodów, doszło do niezamierzonego, nieznacznego uszkodzenia korzeni kilku drzew. Prace zawieszono i przeprowadzono korektę projektu budowlanego.

Obecnie pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni ponownie przystąpili do prac. Jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne, inwestycja zostanie ukończone w pierwszej połowie grudnia.