Cztery spółki złożyły swoje oferty i są zainteresowane budową kolejnego etapu Trasy Wschodniej - od ulicy Północnej do ulicy Wylotowej.

W piątek (20 listopada) odbyło się otwarcie ofert. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe, proponując wykonanie wspomnianego odcinka za 4.183.929 złotych. Oprócz PDM-u, swoje oferty złożyły trzy spółki - Strabag oferując budowę drogi za 4.598.317 złotych, Unibep - za 4.927.711 złotych oraz Meliorex - za 6.110.113 złotych.

Suwalski ratusz na budowę tego odcina zaplanował 6.188.000 złotych. Teraz urzędnicy przeanalizują oferty i wybiorą wykonawcę drogi.

Przypominamy, iż prace mają polegać na budowie jednojezdniowej drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Północną do ulicy Wylotowej oraz budowie ronda na ulicy Wylotowej. W ramach robót po stronie zachodniej powstaną chodniki z kostki betonowej, a po stronie wschodniej ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej. Wykonawca prac wykona również oświetlenie, instalację kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej.

Zgodnie z dokumentacją przetargową inwestycja ma być gotowa do 15 października 2021 roku.

Natomiast ostatni odcinek Trasy Wschodniej od ulicy Wylotowej do Sejneńskiej z wiaduktem nad torami kolejowymi powstanie prawdopodobnie do 2023 roku.