Prezydent Suwałk powołał 31-osobowy zespół, który zajmie się opracowaniem Strategii Oświaty Miasta Suwałk do 2030 roku.

W skład zespołu weszli m.in. naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Suwałkach, radni, dyrektorzy suwalskich szkół, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dyrektora Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta, dyrektor Izby Przemysłowo-Gospodarczej, doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy, przedstawiciele rad rodziców oraz komendant staży miejskiej.

Powołany zespół, przy opracowywaniu strategii może korzystać z pomocy ekspertów, specjalistów i powoływać zespoły robocze.

Wypracowany dokument w formie Strategii Oświaty Miasta Suwałk do 2030 roku zespół ma przedstawić prezydentowi Suwałk do 30 czerwca 2021 roku.