Zarząd Dróg i Zieleni z uwagi na zły stan techniczny wyłączył z użytkowania kładkę na Czarnej Hańczy łączącą ulicę Ogrodową z ulicą Reymonta.

Wyłączenie kładki wzbudziło niezadowolenie mieszkańców, którzy na co dzień poruszali się tą kładką. Suwalczanie o pomoc poprosili radnych Marka Zborowskiego-Weychmana i Zbigniewa De-Mezera. Radni natomiast z prośbą o rozwiązanie problemu wystąpili do prezydenta Suwałk.

- Dla osób poruszających się pieszo jest to jedyna droga, aby dotrzeć do szpitala i w okolice. Najbliższe przejście to ulica Sikorskiego. Dla osób starszych, ale nie tylko, to odcinek bardzo duży. Zwłaszcza, że na ulicę Ogrodową nie kursuje żaden autobus miejski - poinformowali radni Marek Zborowski-Weychman i Zbigniew De-Mezer.

- W naszej opinii konieczne jest znalezienie rozwiązania - jeśli trzeba, to doraźnego - dla udrożnienia tego ciągu komunikacyjnego, a w przyszłości wykonania remontu lub budowy nowego mostu i kładki dla pieszych - dodali radni.