Osoby, które w kolejnym roku na terenie Suwałk planują uprawę konopi włóknistych lub maku niskomorfinowego mają czas do 8 grudnia, by powiadomić o tym Urząd Miejski w Suwałkach.

Dane na temat planowanego areału upraw konopi włóknistych i maku niskomorfinowego prezydent Suwałk zobowiązany jest przekazać następnie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Powyższe dane posłużą do przygotowania uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego, w której zostanie zatwierdzona ogólna powierzchnia przeznaczona pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz przedstawiona rejonizacja tych upraw. Osoby zainteresowane uprawą maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w 2021 roku powinny do 8 grudnie 2020 roku zgłosić na piśmie ilości planowanej powierzchni uprawy.

Brak zgłoszenia powierzchni planowanej uprawy maku i konopi będzie skutkować odmową wydania zezwolenia na uprawę z uwagi na brak ujęcia jej w wykazie ogłoszonym przez Marszałka Województwa Podlaskiego.