Poseł Jarosław Zieliński zainterpelował w sprawie możliwości włączenia byłych miast wojewódzkich do przygotowywanego przez rząd wsparcia dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 

- Na liście miast przewidzianych do dedykowanego wsparcia ze strony państwa w ich rozwoju społeczno-gospodarczym zabrakło dziesięciu byłych miast wojewódzkich, które utraciły swój status w wyniku ostatniej reformy administracyjnej. Stało się tak ze względu na to, że nie spełniły one przyjętych przy kształtowaniu tej listy kryteriów i wskaźników - napisał Jarosław Zieliński w interpelacji do premiera Mateusza Morawieckiego.

Sytuacja dotyczy dziesięciu byłych miast wojewódzkich - Bielsko-Białej, Częstochowy, Kalisza, Koszalina, Leszna, Piotrkowa Trybunalskiego, Płocka, Siedlec, Skierniewic oraz Suwałk. 

- Miasta te, niezależnie od założonych kryteriów delimitacji miast średnich powiększających dystans rozwojowy, od wielu lat borykają się z różnorodnymi barierami rozwojowymi. Udzielenie im strukturalnego wsparcia w ramach prowadzonej przez nasz rząd polityki zrównoważonego rozwoju kraju byłoby nie tylko ze wszech miar racjonalne i uzasadnione, ale spełniałoby również oczekiwania społeczne - dodał Jarosław Zieliński.

W odpowiedzi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, iż lista, na której znajduje się obecnie 139 miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze, przygotowana została w oparciu o szczegółową wielowskaźnikową i wielokryteriową metodologię, opracowaną przez naukowców i ekspertów Polskiej Akademii Nauk. Nie oznacza to jednak, że pozostałe miasta, w tym te, które w wyniku ostatniej reformy administracyjnej utraciły status miast wojewódzkich, pozostaną bez wsparcia.

- Mogę zapowiedzieć, że w ramach przygotowywanego Programu Polska Wschodnia 2020+ planowane jest wsparcie, z którego będą mogły skorzystać takie ośrodki wzrostu jak m.in. Suwałki czy Siedlce, które były stolicami województw przed reformą administracyjną z 1999 roku - poinformowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.