Radny Kamil Klimek wystosował do prezydenta Suwałk interpelację w sprawie opracowania miejskiego programu wsparcia leczenie niepłodności, skierowanego do małżeństw mieszkających w Suwałkach, u których występuje wspomniany problem.

- Głównym założeniem programu, który powinien zafunkcjonować od 1 stycznia 2022 roku, jest finansowanie leczenia w wyspecjalizowanych klinikach poprzez przekazanie beneficjentom programu bonu o wartości 5 tysięcy złotych. Jest to kwota, która obejmowałaby koszt kompleksowych badań diagnostycznych oraz szereg usług medycznych, psychologicznych i dietetycznych realizowanych przez doświadczonych specjalistów - poinformował w interpelacji Kamil Klimek.

Według radnego bon mógłby być przeznaczony na konsultacje ze specjalistą leczenia niepłodności, podstawowe i rozszerzone badania diagnostyczne, badania hormonalne, badania drożności jajowodów, badania genetyczne, posiew i badanie nasienia, usługi medyczne przygotowujące do właściwych programów leczenia niepłodności oraz refundację leków.

- Na etapie tworzenia programu, należy uwzględnić kampanię informacyjną, która zostałaby przeprowadzona w różnych kanałach komunikacji, w tym social media, których użytkownikami są potencjalni beneficjenci programu. W celu ułatwienia jego promocji proponuję, aby opracowany program wsparcia nosił nazwę „KAJTEK” - Suwalski Program Wspierania Leczenia Niepłodności - poinformował Kamil Klimek.