Na ogłoszenie o naborze odpowiedziało siedmiu kandydatów, z czego tylko jedna oferta spełniła wymogi formalne.

Sześciu kandydatów nie spełniło wymogu związanego z określonym wykształceniem lub nie spełniło wymogu związanego ze stażem pracy w administracji. Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczono jednego kandydata, jednak osiągnął on niski poziom ocen i nie przekroczył 50% możliwych do uzyskania punktów, w związku z tym komisja postanowiła zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.

Komisja za zgodą prezydenta Suwałk postanowiła ogłosić ponownie konkurs ze zmniejszonym zakresem wymagań.