Około 1700 ton soli i 1200 ton mieszanki piasku z solą zużyto do tej pory w Suwałkach do utrzymania ulic oraz ciągów pieszych w ramach tegorocznej akcji "Zima".

Suwalski Zarząd Dróg i Zieleni zarządza w imieniu samorządu drogami publicznymi, których łączna długość wynosi ponad 200 kilometrów. W tegorocznych działaniach uczestniczą także dwie firmy zewnętrzne, z którymi ZDiZ podpisał umowę w zakresie odśnieżania ulic i chodników.

Jak wyjaśnia Hubert Leszczyński, kierownik Działu Oczyszczania i Napraw Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, który koordynuje działania związane z odśnieżaniem dróg i chodników zarządzanych przez suwalski samorząd, sytuacja na suwalskich ulicach i chodnikach jest stale monitorowana. Dotyczy to wyłącznie obszaru kontrolowanego przez Zarząd Dróg i Zieleni.

- W godzinach porannych rozpoczyna się objazd wszystkich ulic. Oceniana jest jakość odśnieżenia i w razie potrzeby operatorzy sprzętu od razu są kierowani w rejon wymagający interwencji. W sytuacji kiedy jest więcej śniegu i zlecane są prace firmom zewnętrznym, ich praca jest na bieżąco oceniania. Kontrola jakości świadczonych usług obejmuje także uliczki na osiedlach domów jednorodzinnych pozostających w utrzymaniu ZDiZ. W przypadku stwierdzenia w danej lokalizacji zalegającego śniegu, obsługująca rejon firma natychmiast wzywana jest do dokonania poprawek - poinformował Hubert Leszczyński, koordynator akcji "Zima".

– W sytuacji dużych mrozów występujących podczas opadów bądź po opadach, stosujemy domieszkę chlorku magnezu do soli do zwalczania śliskości i zlodowacenia na ulicach. Stosujemy to rozwiązanie kiedy temperatura spada poniżej -15 stopni C. W pewnych sytuacjach, gdy podczas mrozów jest niska wilgotność i niezauważalne są efekty stosowania samej soli, to nawet przy -10 stopniach C stosujemy domieszkę chlorku magnezu - dodał Hubert Leszczyński.

Do tej pory w Suwałkach do utrzymania ulic oraz ciągów pieszych w ramach tegorocznej akcji "Zima" zużyto około 1700 ton soli i 1200 ton mieszanki piasku z solą.