W ubiegłym po raz pierwszy od kilku lat odnotowano mniejszą sprzedaż alkoholu w punktach detalicznych i gastronomicznych w odniesieniu do roku wcześniejszego. Ogółem w 2020 roku sprzedano w Suwałkach alkohol o wartości 108,5 miliona złotych. Jest to o ponad 13 milionów złotych mniej niż w 2019 roku.

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku, w punktach detalicznych wyniosła 105.742.055 złotych. Klienci najczęściej kupowali alkohol do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo - wartość sprzedaży wyniosła około 52 miliony złotych. Natomiast alkohol powyżej 18% zawartości alkoholu zakupiono za kwotę około 42 milionów złotych. Na alkohol od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) wydano około 11,5 miliona złotych.

W 2020 roku w punktach detalicznych wartość sprzedaży napojów alkoholowych zmalała o prawie 10 milionów złotych w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku w punktach gastronomicznych wyniosła 2.746.946 złotych. Sprzedaż w lokalach w porównaniu z rokiem ubiegłym zmalała o prawie 3,5 miliona złotych.

Na te statystyki z pewnością miała wpływ pandemia koronawirusa. Z powodu lockdownu zmalała sprzedaż w lokalach, natomiast z powodu zamykania granic sprzedaż w sklepach.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie miasta Suwałk były 174 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 124 punkty detaliczne i 50 punktów gastronomicznych.