W Suwałkach zostanie przeprowadzona weryfikacja sposobu odprowadzania ścieków z 491 nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej. Decyzja została podjęta po tym jak pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji odkryli nielegalnie wkopane rury odprowadzające nieczystości do Czarnej Hańczy.

- Wiosną i jesienią ubiegłego roku pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji prowadzili prace związane z oczyszczaniem Czarnej Hańczy. To co znaleziono na dnie rzeki oraz w jej otoczeniu wprowadza w konsternację. Wyłowiono sprzęt AGD i RTV, boiler, damskie torebki, setki butelek po alkoholu, kasę fiskalną, ale również niewybuch oraz wnyk z martwym bobrem - wylicza Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Ponadto pracownicy OSIR natknęli się na nielegalne pomosty i punkty poboru wody, a także to co najgorsze - rury odprowadzające ścieki do Czarnej Hańczy. Niestety takie zachowanie nie mogło pozostać bez reakcji. Miejsca, w których odnotowano występowanie rur ściekowych naniesiono na mapy i przekazano do Wód Polskich, które prowadzą dalsze postępowanie w tej sprawie.

- Po tym odkryciu poleciłem pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska zinwentaryzowanie obszaru całego miasta pod kątem podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej. Tutaj wyniki również zaskakują negatywnie. Okazuje się, że w całym mieście jest 491 budynków nie podłączonych do systemu kanalizacji - co oznacza, że ścieki są na nich zagospodarowane w inny sposób - informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie budynków do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Wynika to z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku kiedy sieć kanalizacyjna nie istnieje w sąsiedztwie danego obiektu to nieruchomość należy wyposażyć w szczelny zbiornik bezodpływowy, czyli szambo lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Ponadto w tym pierwszym przypadku właściciel nieruchomości musi mieć zawartą umowę na wywóz ścieków zbieranych w szambie oraz przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika.

Dlatego też pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska zweryfikują w jaki sposób są odprowadzane ścieki z 491 budynków, które nie są podłączone do sieci sanitarnej. Jeszcze w tym miesiącu do wszystkich właścicieli tych obiektów trafią pisma z ankietami do wypełnienia.

Właściciele nieruchomości, którzy mają możliwość podłączenia swoich budynków do kanalizacji, a nie podłączyli się do niej będą mieli obowiązek by to zrobić. Wynika to z przepisów obecnie obowiązującego prawa.

Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa w całości właściciel nieruchomości.

- Zastanowimy się z radnymi nad możliwością uruchomienia programu dotacji na podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Czegoś na kształt naszego programu dopłat do wymiany źródeł ciepła. Jednak decyzje w tej sprawie zapadną dopiero po przeprowadzeniu weryfikacji - podsumowuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.