Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotr Gliński powołał dwóch nowych członków Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji wyłonionych w naborze uzupełniającym. Wśród nich znalazł się suwalczanin Piotr Wasilewski.

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ustawowym organem reprezentującym interesy organizacji pozarządowych w Polsce, funkcjonującym w Polsce od 2003 roku i zrzeszającym przedstawicieli Rządu RP, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Jej celem jest m.in. dbanie o wsparcie dla NGO w całym kraju.

- Bardzo cieszę się, że jako suwalczanin będę mógł jeszcze mocniej zabiegać o wsparcie dla środowiska organizacji pozarządowych w Polsce, w tym w szczególności dla Suwałk i Suwalszczyzny oraz województwa podlaskiego. W ostatnich latach dzięki licznym nowym programom dla NGO - m.in. dzięki powstałemu w 2017 roku Narodowemu Instytutowi Wolności pojawiło się wiele możliwości wsparcia dla tych środowisk - poinformował Piotr Wasilewski.