Dziś (15 lutego) ruszyły konsultacje poświęcone koncepcji wyglądu parku na terenie pomiędzy ulicami Putry, Andersa i Minkiewicza.

W budżecie miasta na modernizację i nowe nasadzenia w parku na Osiedlu Północ przeznaczono kwotę 200 tysięcy złotych. W związku z tym radna Anna Ruszewska zaproponowała, by przeprowadzić konsultacje społeczne, które wskażą potencjalne kierunki zagospodarowania i rozwoju tego terenu.

Od poniedziałku (15 lutego) na stronie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach oraz stronie Urzędu Miejskiego jest zaprezentowana przygotowana koncepcja zagospodarowania tego obszaru miasta. Mieszkańcy swoje uwagi mogą zgłaszać wypełniając formularz (dostępny tutaj) i dostarczając go w wersji papierowej do suwalskiego ratusza lub ZDiZ. Formularz można wysłać również w wersji elekronicznej na e-mail sekretariat@zdiz.suwalki.pl.

Konsultacje społeczne potrwają do 8 marca.

- Dodatkowo chciałbym poinformować, że to również mieszkańcy zdecydują o tym jaką nazwę będzie nosił ten park. Wybrana ona zostanie w drodze głosowania elektronicznego na zgłoszone przez nich propozycje. O szczegółach będziemy informować już niebawem - poinformował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Powyższy park to jeden z trzech terenów zielonych, które mają powstać w tamtej części miasta. Pozostałe dwa mają znaleźć się u zbiegu ulic Nowomiejskiej i Świerkowej oraz przy ulicy Franciszkańskiej, jednak ich budowa uzależniona jest od zakończenia procedur formalno-prawnych.