Usunięcie sopli wiszących z dachów przez właścicieli budynków nie zawsze oznacza, że nie grozi przechodniom żadne niebezpieczeństwo. Przykładem może być jedna z kamienic przy ulicy Kościuszki, gdzie mimo usunięcia sopli, na chodnik spadła kilkukilogramowa bryła lodu.

O tym jak niebezpieczne mogą być wiszące na dachu sople oraz gromadzący się lód w rynnach można było zobaczyć dziś przy ulicy Kościuszki. W zatkanej pozostałościami po liściach rynnie gromadziła się woda, która zamarzała. Pod wpływem ciężaru bryła lodu spadła wraz z częścią rynny na chodnik. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Przypominamy, że usuwanie śniegu z dachów oraz sopli należy do właścicieli oraz administratorów budynków. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu musi liczyć się z konsekwencjami w postaci mandatu karnego, a nawet z  wprowadzeniem natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu. 

lod kosciuszki 2

lod kosciuszki 2