W następnym tygodniu obchodzić będziemy "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W ramach tej akcji ofiary przemocy będą mogły uzyskać bezpłatną pomoc.

W dniach od 22 do 26 lutego w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w Prokuraturze Okręgowej oraz w Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach wyznaczeni prokuratorzy będą udzielać informacji osobom pokrzywdzonym w zakresie uprawnień przysługujących ofiarom przestępstw przewidzianych w obowiązującym porządku prawnym. 

Porady będzie mozna uzyskać w godzinach urzędowania tych jednostek.