Budynek Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach został wyposażony w automatyczny defibrylator. Urządzenie zostało zakupione ze środków Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji.

Wczoraj (18 lutego) Komendant Miejski Policji w Suwałkach młodszy inspektor Bartosz Lorenc spotkał się w swoim gabinecie z Przewodniczącym Związków Zawodowych Pracowników Policji Krzysztofem Konopko, który w imieniu Wojewódzkiego Zarządu Związków Zawodowych Pracowników Policji w Białymstoku przekazał komendzie defibrylator zewnętrzny (AED).

Defibrylator to urządzenie ratujące życie człowieka w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca. Przyrząd ten obsługuje się intuicyjnie, ponieważ sam podaje, krok po kroku, sposób postępowania. Defibrylacja serca to zabieg medyczny ratujący życie osobom, u których nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Szybka akcja ratunkowa za pomocą defibrylatora zwiększa szanse przeżycia ofiar nawet o 75% w stosunku do zwykłej reanimacji krążeniowo-oddechowej. Co najważniejsze, defibrylację mogą przeprowadzić osoby, które nie przeszły nawet podstawowego kursu pierwszej pomocy.

Urządzenie będzie znajdowało się w punkcie recepcyjnym suwalskiej policji.