Miesięcznik "Medyk Białostocki" wydawany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku poinformowal dziś (19 lutego) o wykryciu na terenie województwa podlaskiego 12 różnych mutacji koronawirusa.

Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach realizacji projektu badań nowego szybkiego testu molekularnego SARS-HYB-45 prowadzi analizy sekwencjonowania wirusa SARS-Cov-2.

Jak podaje kierownik ośrodka dr hab. Joanna Reszeć, najnowsze wyniki badań okazały się zaskakujące. Analizy wariantów mutacji wirusa SARS-Cov-2 wykonane w grupie 69 pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na obecność SARS-CoV-2, pochodzących z różnych części województwa podlaskiego wykazały znaczny odsetek mutacji badanego wirusa.

Przeprowadzone analizy wykazały obecność różnych wariantów wirusa SARS-CoV-2, w tym takich jak wariant brytyjski, który stwierdzono u 18 osób oraz pierwszy w naszym w kraju - wariant południowoafrykański, który jak podał minister zdrowia Adam Niedzielski został wykryty w okolicy Suwałk.

Łącznie zidentyfikowano 12 różnych wariantów wirusa SARS-Cov2, w tym m.in. pochodzące z Irlandii, wariant belgijski, pochodzenia rosyjskiego oraz nowe, dotychczas nieopisywane warianty.

Jak poinformował miesięcznik "Medyk Białostocki", aby oceniać częstość występowania tych wariantów w naszej populacji niezbędne są badania na większej grupie pacjentów.