Otwarto nowo powstałą halę produkcyjną na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach. Obiekt o powierzchni ponad 1.850 m2 sfinansowano ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Docelowo w suwalskim areszcie przybędą nowe miejsca pracy dla blisko 65 osadzonych.

Dziś (22 lutego) na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach otwarto nowo powstałą halę produkcyjną. Uroczystościom towarzyszyła wizyta wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, który w swoim wystąpieniu podkreślił że, mimo sytuacji pandemicznej w kraju, program „praca dla więźniów” jest programem kluczowym w polityce penitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Umowę na budowę hali w suwalskim areszcie zawarto w listopadzie 2018 roku, a realizację przedsięwzięcia zakończono w październiku 2020 roku. Na terenie aresztu wybudowano halę produkcyjną o powierzchni prawie 1853 m2. Dzięki powstaniu nowych miejsc pracy, znajdzie tu zatrudnienie ta część skazanych z naszej jednostki, która z uwagi na względy bezpieczeństwa, nie miała szans na podjęcie pracy poza murami więzienia. Takie rozwiązanie pozwoli na objęcie zatrudnieniem szerszej grupy skazanych.Firma Salag, która zdecydowała się wynająć obiekt i prowadzić tam produkcję zobowiązała się zatrudnić 65 skazanych.

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk, zwrócił uwagę na fakt, że „program aktywizowania osadzonych w jednostkach penitencjarnych działa niezwykle sprawnie, a hala produkcyjna w Areszcie Śledczym w Suwałkach jest 43 obiektem tego typu w Polsce.

Oficjalnego przecięcia wstęgi inaugurującego otwarcie hali dokonali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś, przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej - poseł Aleksandra Szczudło, posłowie Jerzy Małecki oraz Jarosław Zieliński, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk, Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach ppłk Wojciech Szczudło oraz Radosław Mroczkowski, prezes zarządu firmy Salag.

Program „Praca dla Więźniów” to zainicjowany w 2016 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Jego celem jest zmniejszenie kosztów systemu penitencjarnego i stworzenie skazanym szansy na skuteczną resocjalizację.

hala areszt suwalki 2

hala areszt suwalki 2

hala areszt suwalki 2

hala areszt suwalki 2