Dziś (1 marca) przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji wczoraj władze Suwałk zapaliły i złożyły kwiaty przed siedzibą byłego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz pod pomnikiem Armii Krajowej.

W wydarzeniu wziął udział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz z zastępcą Romanem Rynkowskim, wiceprzewodniczący rady miejskiej Wojciech Pająk  oraz Polska Organizacja Wojskowa i Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Garnizon Suwałki".

Żołnierze Wyklęci - takim mianem określamy dziś polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne - antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Od 2011 roku 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia, tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.