Dziś (2 marca) ruszyła rekrutacja do suwalskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Podstawą zapisania dziecka jest wypełnienie wniosku o przyjęcie w formie elektronicznej oraz złożenie dokumentu wraz z załącznikami w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru. Rodzice muszą dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki.

Wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach można wrzucać do specjalnie ustawionej skrzyni przy wejściu do przedszkola.

Rekrutacja potrwa do 16 marca do godziny 15:00.