Radna Anna Ruszewska wystosowała interpelację do prezydenta Suwałk w sprawie stworzenia programu zielonych ścian i dachów w Suwałkach.

W Poznaniu pod koniec ubiegłego roku zdecydowano o utworzeniu pilotażowego programu wsparcia mieszkańców zainteresowanych utworzeniem na swoich domach ogrodów wertykalnych lub zielonych dachów. Także w Bydgoszczy trwają prace nad lokalnym planem rozwoju pomagającym w promowaniu zielonej infrastruktury zarówno na budynkach publicznych, jak i prywatnych. Zdaniem radnej Anny Ruszewskiej taki pomysł warto byłoby wdrożyć również w Suwałkach.

- Oczywistym jest to, że opracowanie i wdrożenie takiego programu w Suwałkach wymaga czasu. Można jednak już teraz podjąć działania, np. powołując zespół do spraw zewnętrznych ogrodów wertykalnych oraz zielonych dachów skupiający specjalistów, radnych i inne zainteresowane osoby, który miałby za zadanie wypracować zasady tworzenia ogrodów wertykalnych oraz udzielania wsparcia zainteresowanym podmiotom - poinformowała w interpelacji radna Anna Ruszewska.

- Prowadzone przez miasto Suwałki działania antysmogowe powinny być stale rozszerzane. Zachęcanie oraz wspieranie mieszkańców i przedsiębiorców w zakładaniu zielonych dachów oraz zielonych ścian pozytywnie wpłynie nie tylko na środowisko, ale także na estetykę miasta Suwałki - dodała radna.

Zdaniem radnej utworzenie zielonych dachów i ścian przyczyniłoby się do redukcji hałasu zarówno na zewnątrz i wewnątrz budynków,  likwidacji tzw. wysp ciepła i zimna, pozytywnego wpływ na architekturę miasta, redukcji kosztów  za ogrzewanie, wzbogacenia krajobrazu oraz utworzenia schronienia ptakom, motylom i pożytecznym owadom.

 

foto: Radosław Szyk, krakow.lasy.gov.pl