Radny Sławomir Szieczkowski wystosował do prezydenta Suwałk interpelację dotyczącą mobbingu w suwalskich szkołach i przedszkolach. W piśmie radny zapytał, ile pracownicy wszczęli spraw sądowych oraz jakie kwoty odszkodowań zasądzono.

- Otrzymuję powtarzające się sygnały o przypadkach uporczywego naruszania dóbr nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym polegających na długotrwałym nękaniu ewentualnie zastraszaniu lub mającym na celu ich poniżenie lub ośmieszenie - poinformował w interpelacji radny Sławomir Sieczkowski.

W odpowiedzi prezydent Suwałk przedstawił tabelę z liczbami wszczętych i zakończonych spraw sądowych dotyczących mobbingu oraz z kwoty zasądzonych odszkodowań. Wynika z niej, iż od roku szkolnego 2018/2019 do chwili obecnej wszczęto jedną sprawę. Dotyczy ona Zespołu Szkół nr 2 i została założona w obecnym roku szkolnym. Z przesłanych danych wynika, iż sprawa sądowa nie została jeszcze zakończona.

Należy jednak podkreślić, iż przesłane przez ratusz dane dotyczą tylko spraw, które swój finał znalazły w sądzie.