Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, iż wzrosną emerytury. Powodem jest skrócenie w ostatnim roku średniego okresu dalszego trwania życia dla osób w wieku emerytalnym o ponad 13 miesięcy.

Tablica trwania życia publikowana przez Główny Urząd Statystyczny przedstawia przeciętną liczbę miesięcy, jaką mają do przeżycia osoby w wieku od 30 do 90 lat. Najnowszą tablicę przygotowano na podstawie liczby zgonów i liczby ludności według płci i wieku zaobserwowanych w 2020 roku. Od kwietnia bieżącego roku do marca przyszłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wykorzystywał ją do obliczenia wysokości emerytury osobom, które w tym okresie ukończą wiek emerytalny i złożą wniosek o to świadczenie.

Wartości podane w najnowszej tablicy GUS po raz pierwszy tak znacznie różnią się od poprzedniej tablicy. Nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych, m.in. o 15,4 miesiąca dla 30-latków, 13,8 miesiąca dla 60-latków, 13,3 miesiąca dla 65-latków, 7,7 miesiąca dla 80-latków, 4,2 miesiąca dla 90-latków.

- Na dane zawarte w tabelach ma wpływ śmiertelność z ubiegłego roku - poinformowała Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Najnowsza tablica trwania życia pozwala obliczyć emeryturę 60-latka wyższą o 5,6% a 65-latka o 6,5% niż na podstawie poprzedniej tablicy. W przypadku 60-latki z kapitałem 500 tysięcy złotych emerytura wyniesie 2018,57 zł, czyli o 106,52 zł więcej. W przypadku 65-latka z takim samym kapitałem emerytura wyniesie 2447,38 zł, co daje wzrost o 149,59 zł.

- Zyskają także osoby, które w poprzednich latach zdecydowały się odłożyć decyzję o przejściu na emeryturę. Na przykład osoba z kapitałem 500 tysięcy złotych, która w kwietniu 2020 roku ukończyła wiek emerytalny, jeszcze rok temu mogła liczyć, że jeśli odroczy emeryturę o rok, zyska 3,6% na wysokości miesięcznego świadczenia tylko dzięki średniemu dalszemu trwaniu życia - wyjaśnia rzeczniczka.

W powyższych wyliczeniach nie uwzględnione są kolejne odprowadzane składki i waloryzacje, które procentową korzyść podnoszą do kilkunastu procent. Dzięki nowej tablicy GUS taka osoba zyska jednak więcej, bo aż 9,6 proc (różnica 5,9%). Analogiczny przykład dla 65-letniego mężczyzny ukazuje wzrost korzyści o 11, a nie o 4%. (różnica 7%).

Trzeba zaznaczyć, że między 1960 a 1990 rokiem przeciętne trwanie życia poprawiło się nieznacznie, zwłaszcza w przypadku mężczyzn. Były lata wzrostu i spadku. Na początku tego okresu wynosiło ono 15,9 lat dla 60-letnich mężczyzn i 18,7 lat dla 60-letnich kobiet, a na końcu - odpowiednio 15,3 i 20 lat. Jednak od czasu transformacji ustrojowej sytuacja zaczęła się istotnie poprawiać. Po 1990 roku, czyli w ciągu ostatnich 30 lat spadki odnotowano zaledwie w sześciu latach: 1991, 2003, 2015, 2017 i 2018, a także w 2020 roku. Średnie dalsze trwanie życia 60-latków wzrosło jednak w tym czasie do 19,3 lat, a 60-latek - do 24,2 lat.