W odpowiedzi na dyskusję, która pojawiła się po wypowiedzi prezydenta Suwałk, że są w naszym mieście nauczyciele, którzy zarabiają nawet 10 tysięcy złotych miesięcznie, suwalski ratusz opublikował zestawienie wynagrodzeń suwalskich nauczycieli za ubiegły rok.

Dane opublikowane przez ratusz pochodzą m.in. z systemu informacji oświatowej oraz materiałów Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Z zestawienia wynika, iż w naszym mieście większość stanowią nauczyciele dyplomowani. Jest ich w Suwałkach 888. Nauczycieli mianowanych jest 150, kontraktowych - 142, natomiast stażystów - 51.

Ratusz poinformował, iż wynagrodzenie najliczniejszej grupy nauczycieli, czyli nauczycieli dyplomowanych, waha się od 5.261 do 10.729 złotych brutto. W skład wynagrodzenia wchodzi - wynagrodzenie zasadnicze 4046 zł brutto, dodatek stażowy - od 404,60 zł do 809,20 zł, dodatek motywacyjny - od 0 do 579,49 zł, dodatek za wychowawstwo klasy - 300 zł brutto, dodatek opiekuna stażu - 100 zł brutto, dodatek za klasy dwujęzyczne - 1000 zł brutto, dodatek za trudne warunki pracy - od 100 zł do 1200 zł brutto, godziny ponadwymiarowe - od 270,40 zł do 2433,60 zł brutto, godziny doraźnych zastępstw - od 270,40 zł do 3992,30 zł brutto

Poniżej prezentujemy tabelę wynagrodzeń rocznych brutto suwalskich nauczycieli w 2020 roku:

wynagrodzenia nauczycieli