Sprawa wycinki drzew w lesie Szwajcarskim wywołała zaniepokojenie mieszkańców oraz władz Suwałk. W związku z tym poprosiliśmy Nadleśnictwo Suwałki o informację dotyczącą wycinki drzew.

W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że wycinka drzew jest prowadzona zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Środowiska w 2013 roku Planem Urządzenia Lasu na lata 2013 - 2022 i na podstawie aktualnej oceny stanu lasu.

- Rozmieszczenie cięć w poszczególnych latach może być nierównomierne, ale nigdy nie ma charakteru „masowej wycinki" i nie jest przypadkowe - poinformował Wojciech Rodak, nadleśniczy Nadleśnictwa Suwałki.

Las Szwajcarski zajmuje powierzchnię około 480 ha. W tym roku nadleśnictwo pozyskało z niego 1.540 m3 drewna. Do końca roku 2021 planuje się pozyskać około 2.800 m3 drewna. Dla porównania w roku ubiegłym pozyskano 1.170 m3 drewna.

W tym roku przeprowadzono powierzchniowe cięcia drzewostanów dojrzałych, które to wzbudziły duże zaniepokojenie mieszkańców. Cięcia przeprowadzono w dwóch lokalizacjach położonych w pobliżu drogi Suwałki - Jeleniewo. Jedną o powierzchni 2,42 ha, a drugą o powierzchni 2,69 ha.

- Każda z nich była ujęta w Planie Urządzenia Lasu z powodu osiągnięcia odpowiedniego wieku, potrzeby przebudowy drzewostanu oraz zachowania obowiązującego następstwa i kolejności cięć. Większość drzew w tych okolicach zawiera w sobie liczne ciała obce (odłamki, pociski) - pozostałości po II Wojnie Światowej. Około 5 % każdej powierzchni wyłącza się z wycinki i pozostawia w stanie nienaruszonym do biologicznego kresu drzew i ich naturalnego rozkładu - poinformował Wojciech Rodak, nadleśniczy Nadleśnictwa Suwałki.

- Wszystkie powierzchnie, z których usuwa się dojrzały drzewostan są systematycznie odnawiane gatunkami drzew leśnych dostosowanymi do danego siedliska. Istnieje ustawowy obowiązek odnowienia powierzchni w ciągu 5 lat od wycięcia. Z reguły odbywa się to w ciągu 1-3 lat - dodał Wojciech Rodak.

las szwajcarski suwałki

las szwajcarski suwałki