Zarząd Dróg i Zieleni planuje zlikwidować zakaz zawracania na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Putry. Umożliwienie zawracania w tym miejscu zostanie wprowadzone po uzyskaniu pozytywnej zgody policji.

Decyzja o likwidacji zakazu zawracania została podjęta po interpelacji radnej Krystyny Gwiazdowskiej, która w piśmie do prezydenta Suwałk zaapelowała o budowę na ulicy Pułaskiego dodatkowego pasa do zawracania. Po przeanalizowaniu interpelacji, pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni stwierdzili jednak, iż budowa takiego pasa wiąże się z kosztami, których w obecnym roku nie są w stanie wygospodarować. Podjęto więc decyzję o likwidacji zakazu zawracania na ulicy Pułaskiego na wysokości skrzyżowania z ulicą Putry.

- Zakaz zawracania został tam wprowadzony z uwagi na duże natężenie ruchu pojazdów ciężarowych poruszających się ulicą Pułaskiego jeszcze przed wybudowaniem obwodnicy Suwałk. Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania ruchowe oraz fakt, że tranzytowy ruch pojazdów ciężarowych odbywa się obwodnicą miasta, Zarząd Dróg i Zielni w Suwałkach zaproponował dopuszczenie na tym skrzyżowaniu możliwości wykonania manewru zawracania dla pojazdów osobowych, którą to propozycję zaakceptowałem - poinformował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Prezydent Suwałk zobowiązał dyrektora ZDiZ do opracowania projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu, a po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach oraz jego zatwierdzeniu do wprowadzenia zmiany.