Otwarto przejazd kolejowy na ulicy Sejneńskiej, na którym od 17 maja prowadzono wymianę nawierzchni torowej.

Zakończyły się roboty budowlane przeprowadzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., polegające na wymianie nawierzchni torowej na przejeździe kolejowym.

- W związku z tym przejazd na ulicy Sejneńskiej ponownie został otwarty dla ruchu kołowego - poinformował Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.