Suwalski ratusz przekaże 300 tysięcy złotych szpitalowi wojewódzkiemu na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Prezydent Suwałk podpisał umowę z dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego im. dr L. Rydygiera w Suwałkach na mocy której miasto Suwałki przekaże placówce 300 tysięcy złotych na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Okulistycznego. Będą to m.in. laser okulistyczny, USG okulistyczne, wyświetlacz optotypów, czy tor wizyjny do lampy szczelinowej. Specjalistyczny sprzęt posłuży w diagnozowaniu schorzeń związanych z okulistyką.

- Miasto Suwałki stara się każdego roku wspierać działalność suwalskiego szpitala, który otacza opieką naszych mieszkańców. W ubiegłym trudnym roku związanym z wybuchem pandemii koronawirusa przekazaliśmy placówce podobną kwotę opiewającą na 351 tysięcy złotych - przypomina Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.