Jak poinformował suwalski ratusz, ze względu na brak ofert nie dokonano wyboru kandydata na stanowisko naczelnika wydziału oświaty i wychowania Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 

Przypominamy, że władze Suwałk ogłosiły konkurs na stanowisko naczelnika wydziału oświaty i wychowania, po tym jak ze stanowisko zrezygnowała Alicja Jacewicz, która od 12 lat kieruje wydziałem.

Od nowego naczelnika wymagano m.in. wykształcenia wyższego magisterskiego z zakresu administracji, prawa, ekonomii lub pedagogiki, 2-letniego stażu na stanowisku kierowniczym oraz doskonałej znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa oświatowego, aktów wykonawczych, karty nauczyciela, finansów publicznych i administracji samorządowej oraz prawa o zamówieniach publicznych.

Na razie nie wiadomo, czy władze zdecydują o ogłoszeniu kolejnego konkursu, czy też wyłonią naczelnika spośród urzędników z wydziału.